Ca

Sebagai seorang pelajar, latihan tambahan merupakan salah satu cara untuk mengulang kaji pelajaran. Dengan kemudahan hari ini, pelbagai latihan tambahan boleh dilakukan di rumah berdasarkan sumber secara atas talian. Khusus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, contoh penulisan bola88 link alternatif 2020 karangan merupakan antara sumber yang dirujuk oleh pelajar untuk mendedahkan diri terhadap pelbagai jenis soalan. Oleh itu, berikut adalah contoh karangan langkah untuk menjaga alam sekitar sebagai panduan kepada pelajar. Tajuk soalan karangan yang bertemakan alam sekitar lazim digunakan dalam latihan dan juga peperiksaan. Isu ini dapat menguji kemampuan pelajar dalam pengetahuan am serta bentuk huraian yang digunakan bagi mengolah isi penting. Selain itu, penggunaan peribahasa atau frasa menarik dapat menambah daya penarik pembaca terhadap penulisan karangan anda.

Antara langkah bola88 yang boleh diambil adalah melalui pendedahan media massa. Media massaini termasuklah televisyen, radio, telefon bimbit, komputer dan surat khabar. Pada hari ini, mediamassa memainkan peranan penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Mediamassa kini perlulah lebih banyak memberi maklumat tentang isu pencemaran alam sekitar,terutamanya dalam siaran di televisyen. Hal ini kerana televisyen adalah satu media elektronikyang hampir dimiliki oleh setiap keluarga atau individu di setiap pelusuk dunia. Hal ini sedemikiankerana setiap manusia atau individu perlu mengetahui tentang keadaan alam sekitar yang semakintercemar dan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh mereka untuk menjaga alam sekitar. Suratkhabar dan majalah pula adalah media yang banyak mendedahkan tentang isu pencemaran alamsekitar. Pihak berwajib sepatutnya perlu mendedahkan isu pencemaran ini dengan lebihluas di jaringan web kerana masyarakat kini lebih banyak menggunakan media tersebutberbanding media lain.

Tidak Membuang Sampah Sembarangan

Sampah menjadi masalah cukup besar yang harus dihadapi dalam upaya menjaga kelestarian Slot Rtp lingkungan. Membuang sampah tidak pada tempatnya dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan berbagai penyakit.

Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sangatlah penting yakni dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuag di sungai dan selokan yang membuat aliran air tidak lancar, serta mendaur ulang sampah.

Lakukan daur ulang pada sampah yang masih bisa diselamatkan. Mendaur ulang sampah menjadi produk yang kreatif tentu akan lebih berharga dan bermanfaat. Misalnya, pot bunga, tempat lilin, media tanam, tas belanja, dan lain sebagainya